OGLINDIRI – “Stihiri cu stânjenei” de Th. Damian – o prezentare de criticul literar M.N. Rusu, New York

În revista Meridianul românesc din 7 aprilie 2007, nr. 5, vol. 11, anul 34, a fost publicat textul „Învierea Domnului şi starea de groapă” de Pr. Prof. univ. Dr. Theodor Damian, teolog de profunzime şi elevată expresie lingvistică. Dar preotul Theodor Damian nu este numai atât. El este un poet de excepţie şi un hermeneut al sacrului în varii ipostaze. Ca poet, urmează să-i apară un nou volum de versuri, Stihiri cu stânjenei (Ed. TipoMoldova), volum care se înscrie pe spirala ascendentă deschisă cu precendentele sale cărţi, Nemitarnice şi Semnul Isar, primite foarte favorabil de critica literară şi de cititori. Am avut bucuria să-i „botez”, cu titlul de Nemitarnice, pe întâiul, pe cel de-al doilea, Semnul Isar, botezându-l Călin Vlasie, poet şi editor. Iată, acum îi sunt naş de botez şi acestuia de faţă, Stihiri cu stânjenei, din care reproduc aici un florilegiu, aş zice pascal, aflându-ne în zilele Sfintelor Paşti, în paginile atât de primitoare ale publicaţiilor ARP.
Prin parcurgerea acestuia, cititorul poate vedea continuitatea de idei şi de trăire sufletească înaltă cu textul „Învierea Domnului şi starea de groapă”: „Dacă Învierea Domnului este un act extraordinar, – scrie preotul Theodor Damian – atunci groapa este ordinară. Este ordinară şi pentru că decăderea şi căderea noastră indică o groapă comună, o stare a noastră a tuturor, şi pentru că s-a prelungit şi se prelungeşte în timp din generaţie în generaţie, şi mai ales pentru complacerea în ea, chiar şi după realizarea inadecvării ei la adevărata noastră condiţie existenţială.”Volumul Stihiri cu stânjenei aduce o notă dramatică, wagneriană, partiturii poetice binecunoscute a lui Theodor Damian. Meditând la condiţia umană în general şi la aceea a emigrantului, chiar şi globalizat sau globalizant, în special, Stihiri cu stânjenei oferă o soluţie transcendentă pentru aceasta, o dovadă că tragismul “peregrinului cosmic” poate fi atenuat atât prin emoţionante dovezi de iubire faţă de Dumnezeu cât şi cu câteva bemoluri ludice menite, şi ele, să patenteze tragismul existenţial. Toate acestea pot fi regăsite în cele trei cicluri ale volumului; anume, în “Starea de spintecare”, “Adesimbakumara” şi “Ab initio”. Titluri expresive prin ponderea lor recogitantă şi metaforică.
Stihiri cu stânjenei reprezintă, în viziunea mea, uvertura simfoniei lirice pe care Theodor Damian o va dezvolta în Starea de groapă, viitorul său volum de versuri. Deocamdată să ascultăm uvertura…
M.N.Rusu
PAGINI ALESE DIN VOLUM >>> aici >>>

Leave a Comment

TENDINŢA GENERALĂ TREBUIE SĂ FIE ADUNAREA – LAOLALTĂ

Eu m-am expatriat la vârsta de 14 ani când am plecat de la Botoşani, în mijlocul copilăriei aş zice, la seminar la Neamţ, la mănăstire. N-am vrut acest lucru. Cu toate consecinţele acestui exil, absolut extraordinare, neprevăzute de mine, atunci am simţit dezrădăcinarea şi am încercat să prind rădăcină în loc străin, ca un copac cu două sau mai multe rădăcini (ca orice copac), cel puţin două mari, una – cea care mă ţinea ancorat acasă la Botoşani, a doua, cea nouă care mă ancora şi mă lega dincolo de frustrarea trăită mult timp, în mod irevocabil de noua mea patrie, Mănăstirea Neamţului, geografic vorbind, şi mănăstirea, în general, mental, şi senti-mental (!).Strămutarea ulterioară la Bucureşti n-a mai fost un exil pentru că Bucureştiul l-am visat şi dorit.

Şi nici dezrădăcinare nu prea a fost pentru că – dacă a fost – ea n-a depăşit în nici un caz drama primeia menţionate. Dar nu, plecarea la Bucureşti, am văzut-o atunci ca pe o izbăvire, deci n-a fost o dramă. Apoi mi-am dorit tot timpul să plec, să călătoresc, să cunosc. După călătorii de amploare în Europa şi în Israel, am avut şansa să vin în America. Acum răspunsul la întrebarea: „Când v-aţi expatriat în America – unde aţi plecat?“ apare simplu şi clar. Pe de o parte, m-am expatriat şi nu m-am expatriat pentru căt>>>>>

Leave a Comment

SCRISUL CA RUG APRINS AL PUSTIEI

Noroc că suntem fiinţe cuvântătoare. Adică oratorice. Adică vizionare (orao = a vedea); am văzut, pentru aceea am grăit Dar grăiesc şi pentru că aud. Nu degeaba zicea Meister Eckhart că omul este un fenomen acustic. El vine întru fiinţă prin rostirea cuvântului: „Să facem om…“

Deci prin Cuvânt, căci fără El „nimic nu s-a făcut din tot ce s-a făcut“. De aceea omul cuvântă. Problema este că există cuvânt şi anti-cuvânt. Depinde din ce parte cuvintezi. Eu scriu din partea şi din cauza pustiei. Nu a celei meontice ci a celei eontice. Îmi place eonul că e bun foarte. Eonul eonului însă este şi mai frumos. Kairos. Kairos contra Cronos. Cronosul distruge pustia. Noroc că ea se mută în Kairos. Şi eu după ea. Mă ţine obligaţia aici şi dorinţa acolo. Pustia este locul unde Dumnezeu te duce ca să vorbească inimii tale. Şi ceea ce auzi aceea mărturiseşti apoi. Acesta este scrisul. Asta e cuvântarea dinspre Cuvânt. Scrisul este un fenomen acustic.

Esenţa lui e bazată pe auzire, cum spunea marele Pavel: „Credinţa vine din auzite“. Chiar şi din auzirea interioară. Auzit-am, pentru aceea am grăit.

Pustia este meta-cuvântul. Esenţa cuvântului>>>>>

Leave a Comment

GÂNDURI DESPRE LITERATURĂ

1. În 1988 – când v-aţi expatriat în SUA – de fapt, unde aţi plecat, părinte Damian ? Se mai află albia fiinţei dumneavoastră în aceeaşi rădăcină ?

Eu m-am expatriat la vârsta de 14 ani când am plecat de la Botoşani, în mijlocul copilăriei aş zice, la seminar la Neamţ, la mănăstire. N-am vrut acest lucru. Cu toate consecinţele acestui exil, absolut extraordinare, neprevăzute de mine, atunci am simţit dezrădăcinarea şi am încercat să prind rădăcină în loc străin, ca un copac cu două sau mai multe rădăcini (ca orice copac), cel puţin două mari, una cea care mă ţinea ancorat acasă la Botoşani, a doua, cea nouă care mă ancora şi mă lega dincolo de frustrarea trăită mult timp, în mod irevocabil de noua mea patrie, Mănăstirea Neamţului, geografic vorbind, şi mănăstirea, în general, mental, şi senti-mental (!).

Strămutarea ulterioară la Bucureşti n-a mai fost un exil pentru că Bucureştiul l-am visat şi dorit. Şi nici dezrădăcinare nu prea a fost pentru că – dacă a fost – ea n-a depăşit în nici un caz drama primeia menţionate.

Dar nu, plecarea la Bucureşti, am văzut-o atunci ca pe o izbăvire, deci n-a fost o dramă. Apoi mi-am dorit tot timpul să plec, să călătoresc, să cunosc.

Aveam un unchi la Braşov care călătorea mult în afara ţării şi care ne fascina cu povestirile lui când se întorcea. Apoi sora mea mai mare a fost în excursie în ţările socialiste şi povestirile ei m-au fascinat de asemenea.

Pasiunea mea pentru a călători şi a vedea nu putea decât creşte în intensitate în acest context. Cum frumos spune o prietenă pe care-o cunoscusem la cenaclul “G. Bacovia” din Bucureşti şi pe care am redescoperit-o în Geneva şi a devenit membră a cenaclului literar “M. Eminescu” înfiinţat de mine la Lausanne. E vorba de poeta Elena Iupceanu Tomescu care vorbind despre destinul ei de călătoare scrie într-un poem: “Mă arde, mă arde talpa picioarelor cum arde cearceaful fecioarelor.” Mi-a plăcut mult acest vers pentru că mi s-a potrivit.

Am nutrit în mine dorinţa de călătorie cu încăpăţânare statornică. Când n-am putut pleca în afară, ca student, în vacanţe, munceam pe jumătate de timp să-mi fac bani şi cealaltă jumătate călătoream extensiv – circuite cu CFR-ul.

Pentru că mi l-am dorit aşa de mult de aceea mi s-a împlinit visul, vorba lui Victor Eftimiu într-un vers din Cocoşul negru: “Şi-un dor purtat în suflet o vreme-ndelungată/ Oricât l-ar paşte moartea nu moare niciodată/ Şi urcă, creşte, scoale, se-nalţă, pare stins/ Dar iarăşi izbucneşte şi urcă reînvins/ Ca flacăra ce arde, ca apa, ca izvorul/ Ce sparge stânca tare, aşa învinge dorul.”

Apoi am plecat şi eu în excursie în ţările socialiste, ahtiat să văd locurile pe care le ştiam deja din lecturi. După aceea am câştigat concusul pentru o bursă de studii doctorale oferită în Elveţia de Consiliul Ecumenic al Bisericilor de la Geneva. Acela a fost botezul cu foc. Marea împlinire şi marea schimbare.

Plecarea în Elveţia unde am stat patru ani pentru studii (la Institutul Ecumenic de la Bossey şi la Universitatea din Lausanne) dar unde am înfiinţat şi o parohie românească (“Sf. Trei Ierarhi”), un cenaclu, pomenit mai sus, şi o revistă (Adusu-mi-am aminte), n-am considerat-o ca exil – ca şi cazul Bucureşti – pentru că am dorit-o atât de mult. O nouă rădăcină creştea aici care alimenta fructele unei noi experienţe de viată ce nu era însă de loc în detrimentul rădăcinii ce mă lega de locul natal. Ca şi acum de altfel.

După călătorii de amploare în Europa şi în Israel, am avut şansa să vin în America. Acum răspunsul la întrebarea iniţială: “Când v-aţi expatriat în America – unde aţi plecat?” apare simplu şi clar: Pe de o parte, m-am expatriat şi nu m-am expatriat pentru că am plecat din România dar n-am plecat de acolo, am cetăţenie americană dar am păstrat-o pe cea română, trăiesc în America dar sunt legat cu zeci de rădăcini de România, iar pe de altă parte, am venit într-un alt loc la care am visat îndelung, cu talpa picioarelor arzând şi cu dorul de ducă purtat în suflet vreme multă. Nu mi se aplică cuvintele Veronicei Micle către Eminescu: “Ai plecat mânat de dor/ Şi te-ai dus tot înainte/ De cumplitul meu amor/ Nu ţi-ai mai adus aminte.”

Am plecat mâncat de dor, da, numai că dusul meu a fost înainte şi înapoi, un dus-întors, un întors la care deja gândeşti în timp ce te duci, un dus pe care-l faci lăsând statui de sare-n urma ta, umbrele tale întrupate şi transformate în statui, cu viaţa şi sufletul în ele îngheţate că pleci, dar dezgheţându-se cu fiecare întoarcere şi inundându-ţi revenirea, făcându-te să vii copleşit şi să respiri sub cerul ţării tale copleşit, să-ţi revezi locurile şi prietenii copleşit. Acesta este adevăratul sentiment ce mă încearcă de fiecare dată când vin, când stau şi când plec de acasă.

Dar copleşirea este un fel de prea plin. Şi ca să trăieşti cu prea plinul şi în el e o binecuvântare, un privilegiu. De aceea la întrebarea unde am venit, răspunsul este, în prea plin, în copleşire. N-am venit atât într-un loc cât într-o>>> continuarea aici >>>

Leave a Comment

POEME ALESE

ŞI TOTUŞI ..

Ochiul meu pătrunde genunea

şi-şi face sălaş în pântecul ei

acolo unde izvorăşte miere şi lapte

şi eşti aproape

şi nu poţi sa bei

şi totuşi>>>>>

=================================================================

“STIHIRI CU STANJENEI “-pagini de antologie

Nu putem cumpăra Învierea

 

Toţi avem nevoie de Înviere

pentru că toţi suntem în captivitate egipteană

pentru că toţi trăim

în preajmă

cu îngerul întunericului

cu frica de aripa lui grea

ce ameninţă pe întâii noştri născuţi

pe ceilalţi născuţi ai noştri

pe noi înşine

Toţi avem nevoie de Înviere

pentru că toţi trăim cu faraonul în spate

înghesuindu-ne înspre imposibila mare

 

Unde vom fugi de mânia cea dinapoi?

Şi iată

marea cea imposibiliă devine posibilă

iată valurile-i tulburi despicându-se

încătuşat

iată Paştile înaintea noastră

şi noi în Paşti

de la moarte la viaţă

de la ură la dragoste

de la noi la Dumnezeu

de la mine până la tine

topind gheaţa în care eram ţinuţi

dezgheţând cuvântul din inimă

şi pe Dumnezeu din cuvânt.>>>>

 

Leave a Comment

Poezia lui Theodor Damian vazuta de Aurel Sasu, Gellu Dorian si Gabriel Stanescu

„Poezia lui Theodor Damian este rezultatul unei sincerităţi lirice de reală autenticitate, fără să îşi propună răsturnarea vreunor tipare sau mode, deşi poetul ar putea încerca şi obţine rezultate remarcabile în acest sens.

(…) Theodor Damian scrie o poezie simbiotică, rezultat al unui misticism bine dozat în coabitare cu filosofiilc lumii de rând, ajungând astfel la o poezie de o originalitate frapantă (…) care dezvăluie clar pro­filul unui poet rafinat în spiritul esenţelor estetice.“

Gellu Dorian, „Plus. Theodor Damian“, în Convorbiri literare, august 1999

„Poet în adevărata putere a Cuvântului dintâi, preotul Theodor Damian scrie şi publică cu măsură, exigent cu sine (…). Lumina cuvântului (…) se constituie în totalitatea sa ca o meditaţie asupra existenţei în raport cu rostirea care ezită între a spune adevărul şi a minţi. (…) Un Nichifor Crainic, un Radu Gyr, un Vasile Voiculescu, un Tudor Arghezi sau un Sandu Tudor au demonstrat că poezia autentică poate coabita cu orto­doxia, având chiar rezultate benefice în plan estetic. De ce nu am saluta prezenţa în acest spaţiu spiritual a preotului poet Theodor Damian în calitate de continuator firesc al valoroaselor tentative interbelice?“

Gabriel Stănescu, New York Magazine, 30 octombrie 1997

„Theodor Damian e un poet al abisului celest şi al lutului trans­figurat. (…) Realitatea poeziei lui Theodor Damian începe în noapte, o noapte care «cheamă spre semn» şi care vindecă neputinţele. Spre deose­bire de alte conştiinţe tulburate (Arghezi, Blaga, Voiculescu) sfârşind în spectacolul sfâşietor al renunţării, eul învierii se salvează prin invocarea ispitei, a demonului ca rătăcire imemorială şi a credinţei ca mântuire.“

Aurel Sasu, Lumină Lină, 4/99, Hyperion

>>>>>>>>>>

Leave a Comment

“SEMNUL ISAR” – pagini de antologie

12

De la etajul patru al spitalului

văd lumea altfel

are gust bun şi amar

numai vârfurile copacilor mulţi

şi distanţa de cer diferită

e cald afară pesemne

ca-n mormântul nestricăciunii

cine a mai auzit

de un mormânt al nestricăciunii

ce taină este aceasta

numai cel ce trece prin moarte

va şti

prin Marea Roşie fundul adâncului

primitor

ca pod ce freamătă la trecerea ta

de la moarte la viaţă

cu frica în spatele tău

şi cu cutremur în faţă

>>>>>>>>>>>>>

Leave a Comment

DOUA OPINII DESPRE UN VOLUM RECENT

Horia Ion Groza: Cel mai recent “Theodor Damian” sau permanenţa poeziei de substanţă

Titlul “Timpul – rană sângerândă” al. unei recente antologii a poeţilor din Lumea Nouă, editată de Ştefan Stoenescu, are semnificaţii multiple şi grave, dar una din ele se întoarce asupra însăşi soartei poeziei. După cum observa deunăzi, puţin prea alarmat, Ion Simuţ, “poetul este, în lumea consumistă [de azi], relicva altei epoci, aşa cum sunt dantelăresele, ceasornicarii, autorii de epopei sau panegirice, cronicarii şi rapsozii” (Poezia din nou ameninţată cu moartea, Observatorul Cultural, 156, 2004). Mircea Cărtărescu, bardul cel mai aplaudat la ora actuală în România, mărturisea şi el, ceva mai blând: “Farmecul poeziei e că e pe moarte, ca Traviata, care, până să expieze, vocalizează la nesfârşit”. Nu cred că au dreptate. Piere poezia circumstanţială, în pas cu modele trecătoare, dar nu piere poezia de substanţă. Timpul rămâne imperturbabil un judecător imparţial. Ceea ce ţine de spirit şi inefabilul de care însetează acesta şi pe care doar poezia îl poate exprima va continua să fie mereu actual. O astfel de poezie ne oferă şi poetul-preot Theodor Damian. El este recomandat de cele nouă volume de poezie apărute până acum, dintre care două bilingve, de versurile din Antologia amintită, de sutele de versuri răspândite prin reviste. Pe linia lor se situează şi volumul Semnul Isar, apărut în>>> continuarea aici >>>

==================================================================

Daniel Dragomirescu: Semnul Isar şi reasumarea Logosului

Suferinţa este o cale a mântuirii pentru omul pios şi un ferment al creaţiei pentru artist.

Literatura noastră cuprinde scrieri semnificative generate de experienţe traumatizante, dacă ar fi să nu ne referim decât la poeziile de război din „Ciclul morţii” aparţinându-i lui Camil Petrescu sau la literatura de după sârma ghimpată a lagărelor şi puşcăriilor comuniste, din care se detaşează, prin valoare artistică, poeziile lui Radu Gyr. Volumul cel mai recent al poetului şi teologului Theodor Damian, „Semnul Isar” (Ed. Paralela 45, Piteşti, 2006) se constituie, secvenţă cu secvenţă, într-o depoziţie punctuală şi într-un document revelator al unei profunde experienţe de ordin sufletesc, ocazionate, de astă dată, nu de recluziunea între zidurile unei închisori, ci de confruntarea cu propriul destin pe patul unui spital munchenez, pe lângă care trec apele Isarului. Închisoarea, tranşeele războiului şi spitalul sunt elemente de natură să-l scoată pe individ din confortul existenţei burgheze, din automatismele vieţii cotidiene, spre a-l pune faţă în faţă cu condiţia sa de fiinţă umană şi de a-l obliga să-şi precizeze, odată pentru totdeauna, atitudinea faţă de Sine, faţă de Divinitate, faţă de Viaţă şi faţă de Lume. Este o confruntare deloc comodă, în plan psihologic, a omului, silit să privească lucrurile drept în faţă, în lumina crudă a adevărului.

„Semnul Isar” este o sintagmă (metaforică şi simbolică) plină de semnificaţii. Aceasta poate fi echivalată cu spaţiul Purgatoriului (care lipseşte din teologia ortodoxă), un loc al meditaţiei grave şi al limpezirii spirituale, o şansă dată celui care, în cursul existenţei, s-a abătut de la calea cea dreaptă, a săvârşit păcatul, ca orice făptură omenească, dar nu într-o manieră iremediabilă. Isarul este, într-un anumit plan, chiar apa Iordanului, şi totodată un simbol al permanentei deveniri cosmice (în viziunea lui Heraclit, cel care afirma că nu ne scăldăm de două ori în apele aceluiaşi râu), dar şi al mişcării ce se opune statului pe loc. Mai este şi echivalentul vieţii şi, la rigoare, aşa cum o atestă, iaraşi, învăţătura creştină, elementul extincţiei punitive şi al regenerării cosmice (diluviul biblic). În viziunea lui Theodor Damian, dominant rămâne simbolul purificării şi al regenerării.>>>>>

 

Leave a Comment